# کاوورا_کایدو

سنگوکو کیوسومی

سنگوکو کیوسومیجنسیت:مردسن:14(شاهزاده تنیس)15(شاهزاده تنیس جدید)قد:170س.موزن:59ک.گتولد:25نوامبرگروه خونی:Oخانواده:مادر-پدر-خواهر بزرگترمدرسه:یامابوکیکلاس:3-3شماره صندلی:14تنیسور راست دست-    
/ 6 نظر / 175 بازدید

تاکشی مموشیرو

اسم:تاکشی مموشیرو((Takeshi Momoshiroجنسیت:مردسن:14سالهقد:170س.موزن:58ک.گتاریخ تولد:23جولایطالع:گروه خونی:Oخانواده:پدر-مادر-برادر و خواهر کوچکترکلاس:2-8شماره صندلی:16راست دستباکسانی که دابل بازی میکنه:کاوورا کایدوریوما ایچیزنساداهارو اینویی  
/ 19 نظر / 89 بازدید

بونتا‏ ‏مارویی

بونتا ماروییBunta Marui سن:۱۵ساله قد:۱۶۴س.م وزن:۶۲ک.گ(در شاهزاده تنیس) ۵۳ک.گ (شاهزاده تنیس جدید) تاریخ تولد:۲۰آوریل طالع:اریس گروه خونی:B خانواده: پدرـمادرـپدر بزرگـدوتا برادر کوچکتر- کلاس 3_ A شماره صندلی:۱۶ راست دست با کسانی که دابل میره: جکال ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 155 بازدید