# نیو ماساهارو

بونتا‏ ‏مارویی

بونتا ماروییBunta Marui سن:۱۵ساله قد:۱۶۴س.م وزن:۶۲ک.گ(در شاهزاده تنیس) ۵۳ک.گ (شاهزاده تنیس جدید) تاریخ تولد:۲۰آوریل طالع:اریس گروه خونی:B خانواده: پدرـمادرـپدر بزرگـدوتا برادر کوچکتر- کلاس 3_ A شماره صندلی:۱۶ راست دست با کسانی که دابل میره: جکال ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 26 بازدید

کاوورا کایدو

  اسم:کاوورا کایدو( ( Kaido Kaoru جنسیت:مرد سن:14ساله قد:173س.م وزن :57ک.گ تاریخ تولد:11می طالع: گروه خونی:B خانواده: پدر(شیبوکی)-مادر(هوزومی)-برادر کوچکتر(هازوه) کلاس:2-7 شماره صندلی:4 راست دست با کسانی که تیم دابل تشکیل میده: ساداهارو اینویی-تاکشی مموشیرو    
/ 25 نظر / 23 بازدید

آتوبه کیگو

اسم:آتوبه کیگو(Atobe Keigo)جنسیت:مردسن:14(شاهزاده تنیس)15(در شاهزاده تنیس جدید)قد:175س.موزن:62ک.گتاریخ تولد:4اکتبرطالع:ترازو(برج میزان)گروه خونی:Aخانواده:پدر-مادر-پدربزرگ-مادربزرگ-حیوان خانگی(سگ:بیت)نام کلاس:َ3-Aشماره صندلی:1با دست راستش تنیس بازی میکنه.باکسانی که دابل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 16 بازدید