# ریوما_وتاکشی

تاکشی مموشیرو

اسم:تاکشی مموشیرو((Takeshi Momoshiroجنسیت:مردسن:14سالهقد:170س.موزن:58ک.گتاریخ تولد:23جولایطالع:گروه خونی:Oخانواده:پدر-مادر-برادر و خواهر کوچکترکلاس:2-8شماره صندلی:16راست دستباکسانی که دابل بازی میکنه:کاوورا کایدوریوما ایچیزنساداهارو اینویی  
/ 19 نظر / 90 بازدید

کاوورا کایدو

اسم:کاوورا کایدو( ( Kaido Kaoru جنسیت:مرد سن:14ساله قد:173س.م وزن :57ک.گ تاریخ تولد:11می طالع: گروه خونی:B خانواده: پدر(شیبوکی)-مادر(هوزومی)-برادر کوچکتر(هازوه) کلاس:2-7 شماره صندلی:4 راست دست با کسانی که تیم دابل تشکیل میده: ساداهارو اینویی-تاکشی مموشیرو  
/ 4 نظر / 58 بازدید