# برادرناتنی

بونتا‏ ‏مارویی

بونتا ماروییBunta Marui سن:۱۵ساله قد:۱۶۴س.م وزن:۶۲ک.گ(در شاهزاده تنیس) ۵۳ک.گ (شاهزاده تنیس جدید) تاریخ تولد:۲۰آوریل طالع:اریس گروه خونی:B خانواده: پدرـمادرـپدر بزرگـدوتا برادر کوچکتر- کلاس 3_ A شماره صندلی:۱۶ راست دست با کسانی که دابل میره: جکال ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 157 بازدید