# آتوبه_کیگو

کونیمیتسو تزوکا

نام:کونیمیتسو تزوکا القاب:پادشاه سیکاگو،ستون حمایت سیکاگو جنسیت:مرد سن:۱۴در شاهزاده تنیس،۱۵در شاهزاده جدید تنیس قد:۱۷۹س.م وزن:۵۸ک.گ تاریخ تولد:۷اکتبر گروه خونی:O دانش اموز سال سوم سیکاگو کاپیتان تیم تنیس سیکاگو چپ دست با ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 207 بازدید

سنگوکو کیوسومی

سنگوکو کیوسومیجنسیت:مردسن:14(شاهزاده تنیس)15(شاهزاده تنیس جدید)قد:170س.موزن:59ک.گتولد:25نوامبرگروه خونی:Oخانواده:مادر-پدر-خواهر بزرگترمدرسه:یامابوکیکلاس:3-3شماره صندلی:14تنیسور راست دست-    
/ 6 نظر / 176 بازدید

تاکشی مموشیرو

اسم:تاکشی مموشیرو((Takeshi Momoshiroجنسیت:مردسن:14سالهقد:170س.موزن:58ک.گتاریخ تولد:23جولایطالع:گروه خونی:Oخانواده:پدر-مادر-برادر و خواهر کوچکترکلاس:2-8شماره صندلی:16راست دستباکسانی که دابل بازی میکنه:کاوورا کایدوریوما ایچیزنساداهارو اینویی  
/ 19 نظر / 90 بازدید

بونتا‏ ‏مارویی

بونتا ماروییBunta Marui سن:۱۵ساله قد:۱۶۴س.م وزن:۶۲ک.گ(در شاهزاده تنیس) ۵۳ک.گ (شاهزاده تنیس جدید) تاریخ تولد:۲۰آوریل طالع:اریس گروه خونی:B خانواده: پدرـمادرـپدر بزرگـدوتا برادر کوچکتر- کلاس 3_ A شماره صندلی:۱۶ راست دست با کسانی که دابل میره: جکال ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 157 بازدید

کاوورا کایدو

اسم:کاوورا کایدو( ( Kaido Kaoru جنسیت:مرد سن:14ساله قد:173س.م وزن :57ک.گ تاریخ تولد:11می طالع: گروه خونی:B خانواده: پدر(شیبوکی)-مادر(هوزومی)-برادر کوچکتر(هازوه) کلاس:2-7 شماره صندلی:4 راست دست با کسانی که تیم دابل تشکیل میده: ساداهارو اینویی-تاکشی مموشیرو  
/ 4 نظر / 58 بازدید