هشت صورت ایجی!!!!!!!

تو این عکس ایجی ادای همه رو در میارهلبخند

اولی تزوکاسعینک

دومی اویشیخمیازه

چهارمی تاکاسشیطان

پنجمی اینوییهیول

وهشتمی کایدوقهقهه

ولی من نفهمیدم بقیه کیا هستن.فک کنم ادای ریوما هم درنیاورده!متفکر

/ 21 نظر / 216 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مطهره

همتون اشتباه می کنید شما که می گید فوجی ششمه اینو بدونید فوجی هیشه خوشحاله و ایجی داره ادای ریومارو در میاره افتاد

مطهره

همتون اشتباه می کنید شما که می گید فوجی ششمه اینو بدونید فوجی هیشه خوشحاله و ایجی داره ادای ریومارو در میاره افتاد

مطهره

همتون اشتباه می کنید شما که می گید فوجی ششمه اینو بدونید فوجی هیشه خوشحاله و ایجی داره ادای ریومارو در میاره افتاد

یاسی

پرو فسور این ایجی کیکومارو هستش نه فوجی

کایدو

جوابش اینه 1-تزوکا 2-اویشی 3-خودش 4-تاکا 5اینویی 6-فوجی 7-موموجان 8-کایدو[زودباش]

کایدو

ریوما رو در نیاورده.

فوجی

این عکس مال قسمت اخره فصل اوله ریوما رفته امریکا مومو جان زنگ زده ریوما داره درمورد بچه ها به اون میگه هم زمان ایجی ادای همه رو در میاره برای همین ریوما تو عکس نیس

فوجی

این عکس مال قسمت اخره فصل اوله ریوما رفته امریکا مومو جان زنگ زده ریوما داره درمورد بچه ها به اون میگه هم زمان ایجی ادای همه رو در میاره برای همین ریوما تو عکس نیس

فوجی

اگه کلیپ قسمت اخر رو ببینید خودتون متوجه میشید برید اپارات ببینید

شکوفه ی سرخ گیلاس

من تا نفهمیدم کی به کی ان دست از سرشون برنداشتم! ۱_تزوکا ۲_اویشی ۳_ خودش ۴_ تاکا ۵_ اینویی ۶_فوجی ۷_آتوبه ۸_ کایدو روی سه یکم شک دارم،ولی از بقیه کاملا مطمئنم![گل]