دوستان گلی که میخوان تنیجه بازی با ریکایدای رو ببینن به ادامه مطلب برنقلب


بازی با  ریکایدای فوزوکو


 

 

دابل دو:موموشیرو تاکشی و کائورا کایدو در برابر بونتا موری،متخصص ضربات آبشاری و جکال کاواهارا،متخصص دفاع.برنده: ریکایدای

 

دابل یک:کیکومارو ایجی و شویی چیرو اویشی در برابر ماساهارو نیو،مردی با تحرک زیاد و هیروشی یاگائو،یک جنتل من.برنده : ریکایدای

 

انفرادی سه:ساداهارو  اینویی در برابر رنجی یاناگی ،یک استاد.برنده:سیگاکو

 

انفرادی دو:شوسوکه فوجی در برابر آکایا کیریهارا یک نابغه جوان. برنده:سیگاکو

 

انفرادی یک:ایچیزن ریوما در برابر جنی چیرو سانادا،امپراتور. برنده:سیگاکو

 

در آخر سیگاکو با نتیجه ۳-۲برنده میشه.

این مسابقات در حالی اتفاق میفته که کاپیتان تیم ریکایدای به اسم یوکیمورا در بیمارستان بستریه و هر دو تیم بدون کاپیتان به مسابقات میان.