خواهر ریوما ایچیزن

ما چقد با این خانواده ایچیزن مشکل داریم!

وقتشه ببینیم خانواده ریوما واقعا کیا هست!

پدر و مادرش که هستن. موضوع سر برادر و خواهرشه  که برادر بزرگتری به اسم ریوگا داره اما جدیدا میگن  یه خواهر بزرگ هم داره!

ناناکو خواهر ریوما نیست بلکه دختر عمو(عمه) ی ریوماس.

بعضیا گفتن که یه خواهر داره(ناناکو نه)ولی کاملا اشتباهه.ریوما فقط فقط یه برادر داره و خواهری در کار نیست. این فقط یه شایعه بی اساسه!

شایعه شده بود که یه خواهر داره که از ریوما بزرگتره و عاشق تنیسه.

بازم میگم فقط برادر داره و این یه شایعس!