نام:کونیمیتسو تزوکا

القاب:پادشاه سیکاگو،ستون حمایت سیکاگو

جنسیت:مرد

سن:۱۴در شاهزاده تنیس،۱۵در شاهزاده جدید تنیس

قد:۱۷۹س.م

وزن:۵۸ک.گ

تاریخ تولد:۷اکتبر

گروه خونی:O

دانش اموز سال سوم سیکاگو

کاپیتان تیم تنیس سیکاگو

چپ دست

با کسایی که دونفره میره:ساداهارو اینویی،شیراشی کورانوسوکه