اسم:شیرایشی کارانوسوکه(Shiraishi Kuranosuke)
جنسیت:مرد
سن:15ساله
قد:178س.م
وزن:66ک.گ
تاریخ تولد:14آوریل
طالع:اریس
گروه خونی:B
خانواده:پدر-مادر-خواهر بزرگتر-یوکاری(خواهر کوچکتر)
نام مدرسه:شیتن هوجی
کلاس 3-2
شماره صندلی:14
چپ دست
باکسانی که تیم دابل تشکیل میده:
اوشی تاری کنیا
آکایا کیریهارا
هردوتا چشماش1.5ضعیفن.
شیرایشی موهای قهوه ای بسیار روشنی داره(تقریبا بین قهوهای و نقره ای)و رنگ چشماش خاکستری-قهوه ایه.اون بیشتر وقتا یه بانداژ دور دست چپش میبنده.
زیاد مطمیین نیستم ولی فک کنم توی سری دوم میاد.