عکس قشنگیه مگه نه؟!خجالت

بیوگرافی=ادامه 


 

اسم:کاوورا کایدو( ( Kaido Kaoru


جنسیت:مرد


سن:14ساله


قد:173س.م


وزن :57ک.گ


تاریخ تولد:11می


طالع:

گروه خونی:B

خانواده:

پدر(شیبوکی)-مادر(هوزومی)-برادر

کوچکتر(هازوه)

کلاس:2-7

شماره صندلی:4

راست دست

با کسانی که تیم دابل تشکیل میده:

ساداهارو اینویی-تاکشی مموشیرو