بیو گرافی توی ادامهنیشخند

                                             ***** 


اسم:آتوبه کیگو(Atobe Keigo)
جنسیت:مرد
سن:14(شاهزاده تنیس)
15(در شاهزاده تنیس جدید)
قد:175س.م
وزن:62ک.گ
تاریخ تولد:4اکتبر
طالع:ترازو(برج میزان)
گروه خونی:A
خانواده:پدر-مادر-پدربزرگ-مادربزرگ-حیوان خانگی(سگ:بیت)
نام کلاس:َ3-A
شماره صندلی:1
با دست راستش تنیس بازی میکنه.
باکسانی که دابل میره:نیو ماساهارو*-کاباجی مونهیرو*
*بیوگرافی اون هایی که ستاره دارن رو بعدا میزارم.