قهرمانان تنیس


انیمیشن شاهزاده تنیس

شاهزاده مد!!!!

اینم از شاهزاده مد!

 

 

   + Rasana - ٩:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱٦

سنگوکو کیوسومی

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٩:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱٦

تاکشی مموشیرو

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٧:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱٠

شیراشی کارانوسوکه  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٤:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۸

بونتا‏ ‏مارویی

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٧:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٧

کاوورا کایدو

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٧

کاوورا کایدو

 

عکس قشنگیه مگه نه؟!خجالت

بیوگرافی=ادامه 

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٦:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٧

نیو ماساهارو

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ۳:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٦

آتوبه کیگو

 بیو گرافی توی ادامهنیشخند

                                             ***** 

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ٢:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/٦

ایجی........

این دیگه چه کاریه!نگران

 

   + Rasana - ٤:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳

عزراییل راکت به دست!

 این ریوگاست...

ولی وقتی نگاش که میکنم وحشت میکنم...استرس

بیشتر شکل عزراییل میده تا ریوگا! 

   + Rasana - ٤:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۳

ریوما وتاکشی

چند تا عکس از بازی دابل ریوما و تاکشی گذاشتم به همراه حاشیه هاش...{#emotions_dlg.e1}

 

 

  ادامه مطلب  
   + Rasana - ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٤/۱